Evde sağlık ve bakım hizmetlerinin esas amacı; ihtiyacı olan hastalarımızın muayene, rehabilitasyon ve tıbbi bakımlarının yaşam ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile yakınlarına psikolojik ve sosyal destek hizmetlerimizin bir bütün olarak sağlanması, tanıyı koymaktan ziyade tanı konmuş bireylerin sağlık tedavisinin izlenmesi ve takibi, uygulanması ve gerekli bütün eğitiminin sağlanması ile beraber etkili ve yetkin refakat ve bakım ekibinin seçiminde; belirlenmiş sağlık personelin eğitim ve kontrolünde aktif rol almaktır.